charte du respect
 

Respect-charterRAEC Mons is een campagne gestart met de naam "Respect". Daarmee willen we ouders, jonge voetballers en hun trainers en afgevaardigden sensibiliseren voor de belangrijkste waarden van de sport: respect voor de tegenstander, voor de scheidsrechters, de ploeggenoten,... Voor deze campagne maakte men een tweetalige affiche (Frans-Nederlands) en armbandjes (te koop voor 1 euro ten voordele van het opleidingscentrum).

De Belgische Voetbalbond heeft het initiatief als volgt geaccentueerd: « De KBVB is bijzonder tevreden om vast te stellen dat de clubs die bij de bond zijn aangesloten, niet alleen aandacht hebben voor resultaten en klassementen, maar ook belang hechten aan principes van respect, teamgeest, solidariteit en fair play. RAEC Mons is hier een perfect voorbeeld van. Om het sportief gedrag en de afwijkingen ervan, zoals gebrek aan fair play, te valoriseren, is RAEC sinds de hervatting van het kampioenschap een campagne gestart onder de naam "RESPECT". Het doelpubliek bestaat uit de ouders van de jonge voetballertjes. De KBVB ondersteunt vanzelfsprekend deze actie en hoopt dat er veel clubs het voorbeeld van RAEC Mons zullen volgen».

Alle personen die zich bewegen rond het opleidingscentrum van RAEC Mons, zijn vanzelfsprekend vertegenwoordigers van deze campagne en zorgen ervoor dat ze worden nageleefd.

 
Français
Nederlands
English
 
 
Twitter FaceBookRSS
Web Statistics